Menu

Om oss

För svenska företagare i Thailand

Vi verkar för ett utvecklande företagsklimat och ett gott samarbete mellan svenska företagare i Thailand och för att bidra till att synliggöra/marknadsföra medlemmarnas respektive företag. Bland våra medlemmar finns erfarna företagsledare och unga entreprenörer.

Gemensamma marknadsaktiviteter

Föreningen har till ändamål att administrera ekonomiska resurser gemensamma för medlemmarna. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att utnyttja föreningens tjänster. Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva för medlemmarna gemensamma projekt, med anknytning till medlemmarnas näringsverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet. Föreningen ska aktivt verka för erfarenhetsutbyte och samarbete mellan svenska företag i regionen.

Stark anknytning till företagande i Thailand

Till medlem antas företag med stark anknytning och relevans till svensk och företagare i Thailand, som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidrar till förverkligande av föreningens ändamål.

I vår förening träffar du andra svenska företagare i Thailand och du blir inbjuden till olika aktiviteter.

Vi skiljer oss från andra svenskföreningar i Thailand på så sätt att vi riktar oss mot egenföretagare enbart.  Svenskar som har anställning och arbetar i Thailand uppfyller således inte kraven för medlemskap.