Menu

Bli medlem

Vem kan vara med?

Till medlem antas svenskar med företag med stark anknytning till Thailand. Dessa förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidrar till förverkligande av föreningens ändamål. Företaget skall vara verksamt i Thailand eller ha annan stark förankring i Thailand.

Varför skall du vara med?

I vår förening träffar du andra svenska företagare i Thailand och du blir inbjuden till olika aktiviteter och då framför allt både fysiska och digitala nätverksträffar. Du får även tillgång till vår grupp på Facebook “Svenska företagare i Thailand” där relevanta ämnen avhandlas. Vår ambition är att öka synbarheten för svenska företagare i Thailand genom riktade och gemensamma marknadsaktiviteter och ökat samarbete.

Vad kostar det?

Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp om 2000 thb. Insatsen betalas vid inträdet i föreningen. Insatsen återbetalas ej om medlem upphör att vara medlem under perioden. 

Medlem skall årligen till föreningen erlägga medlemsavgift vars storlek bestämmes av föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer. Betalas ej medlemsavgiften inom föreskriven tid upphör medlemskapet i föreningen.